Outsider planet RSS

Deze locatie lag midden in een bos net over de grens. Met de auto konden we dichtbij de locatie komen. Het terrein was goed afgezet met prikkeldraad en hekken. Na even zoeken vonden we een plek waar we naar binnen konden. De fabriek lag er verlaten bij en was er ver vervallen. Een paar fabrieksgebouwen en de oude kleiputten zijn nog te herkennen. Zo te zien is hier al lang niks mee gebeurd en de natuur begint langzamerhand de overhand te nemen.  Deze fabriek werd gebouwd rond 1920. Na de Tweede Wereldoorlog werden herstellings- en verbouwingswerken uitgevoerd. De resterende gebouwen dateren uit...

Read more

Het station is rond 1875 gebouwd. Tijdens groei van steenkoolmijnen is het station uitgebreid. Jarenlang speelde Station As een centrale rol in de steenkoolontginning in deze streek, want van hieruit vertrokken de vele mijnwerkers en kolenwagens naar de nabijgelegen mijnen.  Nadat er in 1915 een ringspoorlijn kwam, verloor het station zijn belang en werd het een doorgangsstation. Het goederenstation diende vanaf dan vooral voor locale bedrijven. In 1959 werd het verkeer op de lijk naar Maaseik stopgezet en in 1983 ook het reizigersverkeer. Er zijn een stuk of 15 wagons te zien. De meeste zijn helaas afgesloten. Bij 1 wagon...

Read more

Tijdens de industriële revolutie in de 19e eeuw in Europa was er een grote vraag naar steenkool. Met name in Wallonië groeide de staal- en machine-industrie. Zo werd o.a. Charbonnage du chouffre N10, een eerder bezochte steenkolenmijn gebouwd. Ook werd Hasard Cheratte werd gebouwd. Veel Vlamingen en Nederlanders uit Limburg verhuisden naar deze streek om hier te werken en kwamen te wonen in de provincie Luik. De eerste schachten werden in 1848 gegraven. Ze waren 170 en 250 meter diep. Later werden er nog twee andere schachten gegraven. In het hoofdgebouw is een schacht te vinden, twee in de omliggende omgeving...

Read more

Dit is een plek die al lang op onze planning stond. Fort de la charteuse is een bekende legale urbex locatie waar ook al meerdere blogs over geschreven zijn en video's over gemaakt zijn. Ook heb ik al een aantal keer een nieuwsbericht voorbij zien komen over deze plek, ik ben benieuwd! De locatie was makkelijk te bereiken en ligt niet ver van Nederland. We parkeerden de auto konden zo het terrein oplopen, de poort stond gewoon open. We kwamen bij het eerste gebouw en konden ook hier gemakkelijk naar binnen. Er waren ook 2 mensen bezig met een photoshoot...

Read more

Radio Kootwijk was vroeger een zenderpark op de Veluwe. Het complex bestond uit meerdere gebouwen, waaronder het kenmerkende ‘Gebouw A’. Het was bedoelt als een belangrijke communicatieverbinding tussen Nederland en de koloniën, met als belangrijkste doel Nederlands-Indië. Het zenderpark werd gebouwd in 1918.  In de tweede wereldoorlog werd de zender door de Duitse bezetters gebruikt om te communiceren met onderzeeboten van de Kriegsmarine. Toen de bevrijdingstroepen dichterbij kwamen hebben de Duitsers de zendmasten opgeblazen. Ze probeerde ook het hoofdgebouw te vernielen door er een mast op te laten vallen, het gebouw was echter te sterk om schade te krijgen. De...

Read more