Outsider planet RSS

Je hebt eindelijk weer een feestje op de planning! Maar wat doe je nou eigenlijk aan?  1. Gender? Who? Bij het ultieme festival outje gaat het er natuurlijk om hoe uniek en goed jij eruit ziet, zonder dat je daarbij hoeft te letten op de gendernormen. Het mooie van de meeste festivals is dat iedereen lekker kan zijn wie hij/zij/hen daadwerkelijk wil zijn. Experimenteer dus lekker met nieuwe looks die je normaal niet zo snel zou dragen, alles is mogelijk!  2. Next level outfits? Ga op zoek naar accessoires! Kleding bepaald natuurlijk jouw look en ook de vibe die je...

Read more

Rondom Antwerpen vind je veel forten en schansen. Sommige verlaten, maar velen zijn nog in gebruik. Hier zitten bijvoorbeeld verenigingen en lokale winkeltjes. Maar wat is de geschiedenis achter deze forten?  De forten zijn een mooie getuigenis van Tachtigjarige oorlog, de Groote Oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn vaak voorzien van een – toen nog – ondoorwaadbare slotgracht, metersdikke muren en kleine ramen die niemand kon binnendringen. De Stelling van Antwerpen was een militaire verdedigingsgordel rond Antwerpen bestaande uit twee ringen van forten en schansen. De fortengordel, die de stad moest beschermen tegen bombardementen en vrijwaren van bezetting, werd gebouwd tussen 1859 en 1914. Deze...

Read more

Deze locatie lag midden in een bos net over de grens. Met de auto konden we dichtbij de locatie komen. Het terrein was goed afgezet met prikkeldraad en hekken. Na even zoeken vonden we een plek waar we naar binnen konden. De fabriek lag er verlaten bij en was er ver vervallen. Een paar fabrieksgebouwen en de oude kleiputten zijn nog te herkennen. Zo te zien is hier al lang niks mee gebeurd en de natuur begint langzamerhand de overhand te nemen.  Deze fabriek werd gebouwd rond 1920. Na de Tweede Wereldoorlog werden herstellings- en verbouwingswerken uitgevoerd. De resterende gebouwen dateren uit...

Read more

Het station is rond 1875 gebouwd. Tijdens groei van steenkoolmijnen is het station uitgebreid. Jarenlang speelde Station As een centrale rol in de steenkoolontginning in deze streek, want van hieruit vertrokken de vele mijnwerkers en kolenwagens naar de nabijgelegen mijnen.  Nadat er in 1915 een ringspoorlijn kwam, verloor het station zijn belang en werd het een doorgangsstation. Het goederenstation diende vanaf dan vooral voor locale bedrijven. In 1959 werd het verkeer op de lijk naar Maaseik stopgezet en in 1983 ook het reizigersverkeer. Er zijn een stuk of 15 wagons te zien. De meeste zijn helaas afgesloten. Bij 1 wagon...

Read more

Tijdens de industriële revolutie in de 19e eeuw in Europa was er een grote vraag naar steenkool. Met name in Wallonië groeide de staal- en machine-industrie. Zo werd o.a. Charbonnage du chouffre N10, een eerder bezochte steenkolenmijn gebouwd. Ook werd Hasard Cheratte werd gebouwd. Veel Vlamingen en Nederlanders uit Limburg verhuisden naar deze streek om hier te werken en kwamen te wonen in de provincie Luik. De eerste schachten werden in 1848 gegraven. Ze waren 170 en 250 meter diep. Later werden er nog twee andere schachten gegraven. In het hoofdgebouw is een schacht te vinden, twee in de omliggende omgeving...

Read more